درباره گرکان

دهستان گَرَکان در استان مرکزی و بین تفرش و آشتیان واقع شده و حدود ششصد و شصت نفر (سرشماری سال نود و پنج)جمعیت دارد. و از گذشته مهد بزرگانی همچون دکتر محمد قریب، استاد عبدالعظیم قریب و دکتر عبدالکریم قریب و دیگر بزرگان علم و هنر بوده است.

تماس با ما

Email:info@garekan.ir
تلفن تماس: 09370766610

موقعیت جغرافیایی

Revolution Slider Error: Slider with alias slider_7 not found.
Maybe you mean: 'slider_1' or 'slider_2' or 'slider_3'
Natalie Naples

Natalie Naples

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Carl Craston (Right Sidebar)

Carl Craston (Right Sidebar)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Liam Lions (Left Sidebar)

Liam Lions (Left Sidebar)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Heather Heath

Heather Heath

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Frederick Farlen

Frederick Farlen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Amelia Adams

Amelia Adams

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Brent Baker

Brent Baker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…

Debbie Dowde

Debbie Dowde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar nisl enim, eget…